Ældre og sundhed - et opgør med ensretningen

Et godt liv indebærer, at du selv kan træffe valg om din sundhed, pleje og bolig.

Et godt liv indebærer, at du hele livet selv kan træffe valg om din sundhed, pleje og bolig.  For vi har alle forskellige behov og ønsker til vores liv.

Jeg vil arbejde for mere frihed i ældre- og sundhedssektoren. Pengene skal ikke bruges på pakkeløsninger, men i langt højere grad følge den enkelte borger og anvendes til opgaver i det yderste led. Ældre borgere skal mødes med varme hænder og åbne arme og opleve en værdig behandling og man skal kunne blive i eget hjem så længe som muligt, hvis man ønsker det. Kommunens dygtige medarbejdere skal opleve mere tillid og mindre kontrol i hverdagen, så de får bedre tid til borgeren.

I de kommende år bliver vi flere ældre, der kræver pleje, derfor skal vi også tør gå nye veje. Et bedre samarbejde med erhvervslivet om sundhed og pleje giver den enkelte borger flere valgmuligheder og en øget service, der er brug for i fremtiden.

Konkret vil jeg arbejde for:

  • Flere private tilbud i sundheds- og ældreplejen, herunder private plejehjem.
  • At det altid er muligt at få relevant hjemmepleje.
  • Flere senioregnede boliger i kommunen, gerne også seniorbofællesskaber.
  • Et øget samarbejde med private virksomheder om selvtræning.
  • Alle skal have egen læge i nærheden af egen bolig.
  • En udvidelse af klippekortsordningen for plejehjemsbeboere såvel som sårbare borger