Min politik

Fredensborg — mere end et sted vi bor

Vores valgprogram hedder ”Fredensborg – en bedre kommune i balance”. Fordi Fredensborg er andet end adresser, hvor man lukker døren, når man kommer hjem fra arbejde. For mig er Fredensborg det sted vi lever, og med til livet hører både fritidslivet, kulturliv og arbejdslivet.

Det skal være trygt at bo i Fredensborg, som barn, voksen og ældre. Fredensborg Kommune, skal være en kommune for alle borgere, hele livet. 

Vores børneinstitutioner og skoler skal være tidssvarede og der skal være et dygtige pædagoger og lærere, der har ordentlige tid til det enkelte barn. Vi skal insistere på en høj faglighed kombineret med almen dannelse, der prioriteres højt.

Som senior i Fredensborg skal man kunne lever livet i eget, eller egnet hjem så længe som muligt. Derfor skal vi sørge for ordentlige forhold på kommunens plejehjem og at der er senioregnede boliger nok, til de seniorer, som ønsker at skifte parcelhuset ud med noget mindre.

Fritidsliv og kulturlivet er krydderiet i en travl hverdag om man går i skole, på arbejde eller er pensionist. At gå til en sport eller en kulturaktivitet er med til at skabe harmoni i tilværelsen. Derfor skal alle vores bysamfund have ordentlige sports- og fritidspræmisser og foreningslivet skal have de bedste betingelser og muligheden for at låne egnede lokaler.

Erhvervslivet er fundamentet i vores samfund. Erhvervslivet skaber jobs og indtægter for både borger og kommune, og er en fundamental forudsætning for det samfund, vi har i fællesskab har skabt. Det står skidt til for erhvervsklimaet i Fredensborg, hvor vi i en dekade har ligge lavt i de fleste målinger. Der skal føres en helt ny erhvervspolitik i Fredensborg, som kan skabe arbejdspladser og jobs. 

Vores lokale mærkesager